Hướng dẫn cách giới thiệu bạn dùng ngân hàng số Cake cực đơn giản

Làm sao để giới thiệu bạn dùng Cake một cách thật đơn giản mà lại nhận được quà từ Cake? Làm ngay với các bước cực đơn giản dưới đây:

Bước 1: Tải app ngân hàng số Cake tại đường link dưới đây

📱 Download app Cake cho Android

📱 Download app Cake cho IOS

Bước 2: Đăng nhập app Cake và chọn mục “Giới thiệu bạn bè”

Bước 3: Chọn nút “Chia sẻ”

Bước 4: Gửi lời mời dùng Cake đến một người bạn bất kỳ qua các kênh facebook, zalo, v.v…

Nội dung ưu đãi thứ 1:

  • Tặng 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người giới thiệu thực hiện giới thiệu thành công Người được giới thiệu mở Tài khoản Cake thành công
  • Tặng 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người được giới thiệu thực hiện thành công giao dịch thanh toán đầu tiên bằng Tài khoản Cake với giá trị từ 200.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng) trở lên và có thời gian hoạch toán trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 01/10/2021 đến hết 23h30 ngày 31/10/2021

Quy định trả thưởng

  • Trả thưởng cho khách hàng nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản được trả vào tài khoản Cake (Cashback) của khách hàng
  • Thời hạn trả thưởng cho người giới thiệu thõa mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản của chương trình là trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thoả mãn điều kiện nhận thưởng; Thời gian trả thưởng cho người được giới thiệu thoả mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản của chương trình là trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thoả mãn điều kiện nhận thưởng. Ngày thoả mãn điều kiện nhận thưởng là ngày  Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng điện tử Cake thành công, hợp lệ.
  • Thời hạn trả thưởng cho khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi có giao dịch đầu tiên của chương trình là trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.

Nội dung ưu đãi thứ hai của ngân hàng số Cake:

Trường hợp áp dụng: Áp dụng khi người được giới thiệu tải ứng dụng Cake trực tiếp từ App Store/Google Play hoặc từ các đường link khác của bên thứ ba (trừ các đường link/trang web mà hệ thống phát hiện hoặc nghi ngờ chứa phần mềm độc hại, lừa đảo, đáng ngờ, chứa chương trình độc hại, nguồn chưa được xác thực (không an toàn) sẽ được xem là không hợp lệ); tiến hành mở và sử dụng Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng số Cake theo đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục quy định của VPBank từng thời kỳ.

  • Tặng 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người giới thiệu thực hiện giới thiệu thành công Người được giới thiệu mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng số Cake thành công.
  • Tặng 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người được giới thiệu thực hiện thành công giao dịch thanh toán đầu tiên bằng tài khoản Cake với giá trị từ 200.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng) trở lên và có thời gian hoạch toán trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 01/10/2021 đến hết 23h30  ngày 31/10/2021

Quy định trả thưởng:

  • Trả thưởng cho khách hàng nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản được trả vào tài khoản Cake (Cashback) của khách hàng.
  • Thời gian trả thưởng cho người được giới thiệu thoả mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản của chương trình là trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng điện tử Cake thành công, hợp lệ.
  • Thời hạn trả thưởng cho khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi có giao dịch đầu tiên của chương trình là trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.

Lưu ý:

Giao dịch thanh toán đầu tiên thỏa điều kiện chương trình bao gồm các loại giao dịch: các dịch vụ thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho các bên cung cấp dịch vụ/hàng hóa, … từ tài khoản Cake hoặc các giao dịch thanh toán phát sinh từ tài khoản Cake hoặc các giao dịch thanh toán phát sinh từ Thẻ Ghi nợ Cake, không bao gồm các giao dịch được thực hiện liên quan đến tài khoản Cake của người giới thiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.